Parkieten speciaal club 

De club voor kromsnavelliefhebbers in Nederland

De P.S.C. stelt zich  het volgende ten doel:

a. Alle vogelliefhebbers van parkietachtigen (kromsnavels) inclusief papegaaien in de P.S.C. te doen opnemen. 

b. Het behartigen van de belangen van houders en kweker van parkietachtige en papegaaien. 

c. De bevordering van de kweek, kennis en de stand van parkietachtige en papegaaien in de ruimste zin van het woord.

De Parkieten Speciaal Club maakt onderdeel uit van De Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers

Hier vindt u alle standaardeisen

E-mailen
Map