Parkieten speciaal club 

De club voor kromsnavelliefhebbers in Nederland

Hoofdbestuur

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Marco van der Bij

Frans Broeren

Alex van Elst

E-mail: voorzitter@parkietenspeciaalclub.com

E-mail: secretaris@parkietenspeciaalclub.com

E-mail: penningmeester@parkietenspeciaalclub.com
PR-zaken:

Beleidszaken:

TT Administratie:

Anje Westerhof

Matthijs Slagter

Cees van den Berg

E-mail:
 pr@parkietenspeciaalclub.com

E-mail: beleid@parkietenspeciaalclub.com

E-mail:
tt@parkietenspeciaalclub.com
Hoofdredactie Psitacci:

Webmaster

Ledenadministratie:

Adri van Kooten

vacant (tijdelijk Marco van der Bij)

Martien Strijdveen

E-mail:
red-psitacci@parkietenspeciaalclub.com


E-mail:
ledenadmie@parkietenspeciaalclub.com
TC-zaken:Ron BuismanE-mail:
tc@parkietenspeciaalclub.comE-mailen
Map